بیوگرافی کامل اصغر زمانی

متن کامل بیوگرافی اصغر زمانی

«اصغر زمانی» در آثاری همچون «پشت دیوار شب»، «راه افتخار»، «چشم شیطان»، «دو نفر و نصفی»، «عشق من، شهر من»، «شهر خاکستری»، «رانده‌شده»، «ریحانه»، «گراند سینما»، «ایستگاه»، «میهمانی خصوصی»، «معما»، «قصه زندگی»، «اتوبوس»، «آتش در زمستان»، «سیاه‌راه»، «در اسارت»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «طائل»، «مرگ سفید»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «در انتظار شیطان»، «طوبی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر زمانی

«اصغر زمانی» در آثاری همچون «پشت دیوار شب»، «راه افتخار»، «چشم شیطان»، «دو نفر و نصفی»، «عشق من، شهر من»، «شهر خاکستری»، «رانده‌شده»، «ریحانه»، «گراند سینما»، «ایستگاه»، «میهمانی خصوصی»، «معما»، «قصه زندگی»، «اتوبوس»، «آتش در زمستان»، «سیاه‌راه»، «در اسارت»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «طائل»، «مرگ سفید»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «در انتظار شیطان»، «طوبی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر زمانی