بیوگرافی کامل مجتبی مسکنی

متن کامل بیوگرافی مجتبی مسکنی

«مجتبی مسکنی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «شیش و بش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی مسکنی

«مجتبی مسکنی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «شیش و بش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1392
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی مسکنی

آخرین مشارکت های کاربران