بیوگرافی کامل محمدرضا حسینی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا حسینی

«محمدرضا حسینی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «به وقت شام»، «شیار ۱۴۳»، «شور شیرین»، «اشلو»، «آژانس ازدواج»، «کنار تو میخندم»، «مرهم»، «فرود در غربت»، «دختر میلیونر»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «وعده دیدار»، «نگاه»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صدا»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا حسینی

«محمدرضا حسینی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «به وقت شام»، «شیار ۱۴۳»، «شور شیرین»، «اشلو»، «آژانس ازدواج»، «کنار تو میخندم»، «مرهم»، «فرود در غربت»، «دختر میلیونر»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «وعده دیدار»، «نگاه»، «خاک و آتش» به عنوان «بازیگر»، «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صدا»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
7.4
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1385
0.0
1383
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا حسینی