بیوگرافی کامل علی‌اصغر طبسی

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر طبسی

«علی‌اصغر طبسی» در آثاری همچون «دو لکه ابر»، «هاری»، «حسرت»، «متروپل»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «قلاده های طلا»، «پله آخر»، «اکباتان»، «کوچه ملی»، «جرم»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «پرتقال خونی»، «قصه پریا»، «آدمکش»، «سن‌پطرزبورگ»، «طهران تهران»، «محاکمه در خیابان»، «طلا و مس»، «بیداری»، «ریسمان باز»، «سنتوری»، «رئیس»، «پارک وی»، «مقلد شیطان»، «حکم»، «قلقلک»، «آتش بس»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «تله»، «سرود تولد»، «سالاد فصل»، «سربازهای جمعه»، «برگ برنده»، «صبحانه برای دو نفر»، «این زن حرف نمی‌زند»، «مزاحم»، «آدمک ها»، «خاکستری»، «اعتراض»، «فریاد»، «مرسدس»، «سلطان»، «پرواز بادبادک ها»، «نسکافه داغ داغ»، «جوان ایرانی» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر طبسی

«علی‌اصغر طبسی» در آثاری همچون «دو لکه ابر»، «هاری»، «حسرت»، «متروپل»، «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «قلاده های طلا»، «پله آخر»، «اکباتان»، «کوچه ملی»، «جرم»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «پرتقال خونی»، «قصه پریا»، «آدمکش»، «سن‌پطرزبورگ»، «طهران تهران»، «محاکمه در خیابان»، «طلا و مس»، «بیداری»، «ریسمان باز»، «سنتوری»، «رئیس»، «پارک وی»، «مقلد شیطان»، «حکم»، «قلقلک»، «آتش بس»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «تله»، «سرود تولد»، «سالاد فصل»، «سربازهای جمعه»، «برگ برنده»، «صبحانه برای دو نفر»، «این زن حرف نمی‌زند»، «مزاحم»، «آدمک ها»، «خاکستری»، «اعتراض»، «فریاد»، «مرسدس»، «سلطان»، «پرواز بادبادک ها»، «نسکافه داغ داغ»، «جوان ایرانی» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
5.0
1385
6.9
1383
0.0
1382
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اصغر طبسی

آخرین مشارکت های کاربران