بیوگرافی کامل انوشیروان فاطمی

در: ايران آبادان ، ،

متن کامل بیوگرافی انوشیروان فاطمی

«انوشیروان فاطمی» در آثاری همچون «به تهران خوش آمدید»، «عکاسخانه»، «ساختمان 85»، «سرخ»، «حس سوم»، «شبانه»، «دوئل»، «هم نفس»، «خواب و بیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی انوشیروان فاطمی

«انوشیروان فاطمی» در آثاری همچون «به تهران خوش آمدید»، «عکاسخانه»، «ساختمان 85»، «سرخ»، «حس سوم»، «شبانه»، «دوئل»، «هم نفس»، «خواب و بیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های انوشیروان فاطمی

آخرین مشارکت های کاربران