بیوگرافی کامل مهدی پرویش

متن کامل بیوگرافی مهدی پرویش

«مهدی پرویش» در آثاری همچون «کیمیا»، «روز سوم»، «پرواز خاموش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی پرویش

«مهدی پرویش» در آثاری همچون «کیمیا»، «روز سوم»، «پرواز خاموش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1385
7.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی پرویش