بیوگرافی کامل مجید خدایی

متن کامل بیوگرافی مجید خدایی

«مجید خدایی» در آثاری همچون «پا در هوا»، «نفوذی»، «مصایب دوشیزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید خدایی

«مجید خدایی» در آثاری همچون «پا در هوا»، «نفوذی»، «مصایب دوشیزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1394
7.0
1387
6.8
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید خدایی