بیوگرافی کامل محمدرضا دهقانی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا دهقانی

«محمدرضا دهقانی» در آثاری همچون «مرضیه»، «گریز»، «نفوذی»، «مریم مقدس»، «نصف جهان»، «مسیح (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا دهقانی

«محمدرضا دهقانی» در آثاری همچون «مرضیه»، «گریز»، «نفوذی»، «مریم مقدس»، «نصف جهان»، «مسیح (ع)» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار تدارکات»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1373
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا دهقانی

آخرین مشارکت های کاربران