بیوگرافی کامل رامین خدابخشی

متن کامل بیوگرافی رامین خدابخشی

«رامین خدابخشی» در آثاری همچون «عصر یخبندان»، «جامه‌دران»، «ضد گلوله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامین خدابخشی

«رامین خدابخشی» در آثاری همچون «عصر یخبندان»، «جامه‌دران»، «ضد گلوله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.4
1393
5.3
1393
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامین خدابخشی

آخرین مشارکت های کاربران