بیوگرافی کامل رسول احدی

متن کامل بیوگرافی رسول احدی

«رسول احدی» در آثاری همچون «دستفروش»، «یوسف پیامبر»، «بازنده»، «هم نفس»، «مزرعه پدری»، «وقت چیدن گردوها»، «خواب و بیدار»، «ترکش‌های صلح»، «آقای رییس جمهور»، «ولایت عشق»، «عقرب»، «سرعت»، «حمله به H-3»، «پناهنده»، «راز گل شب‌بو»، «مرد ناتمام»، «وصل نیکان»، «آب را گل نکنید»، «آخرین پرواز»، «در جستجوی قهرمان»، «شنا در زمستان»، «بحران»، «قصه زندگی»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رسول احدی

«رسول احدی» در آثاری همچون «دستفروش»، «یوسف پیامبر»، «بازنده»، «هم نفس»، «مزرعه پدری»، «وقت چیدن گردوها»، «خواب و بیدار»، «ترکش‌های صلح»، «آقای رییس جمهور»، «ولایت عشق»، «عقرب»، «سرعت»، «حمله به H-3»، «پناهنده»، «راز گل شب‌بو»، «مرد ناتمام»، «وصل نیکان»، «آب را گل نکنید»، «آخرین پرواز»، «در جستجوی قهرمان»، «شنا در زمستان»، «بحران»، «قصه زندگی»، «دزد عروسکها» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «عکاس»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

جوایز رسول احدی
جوایز رسول احدی
جوایز رسول احدی
رسول احدی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.6
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
7.0
1368
0.0
1368
0.0
1368
7.0
1367
0.0
1366
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1368
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رسول احدی