بیوگرافی کامل قاسم برزگر

متن کامل بیوگرافی قاسم برزگر

«قاسم برزگر» در آثاری همچون «دوئل» به عنوان «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی قاسم برزگر

«قاسم برزگر» در آثاری همچون «دوئل» به عنوان «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های قاسم برزگر