بیوگرافی کامل محسن زهتاب

متن کامل بیوگرافی محسن زهتاب

«محسن زهتاب» در آثاری همچون «آمیتیس»، «الهه الهام»، «گنج خانه سفید»، «تب سرد»، «مریم مقدس»، «جان سخت»، «سرزمین خورشید»، «غزال»، «چشم شیطان»، «پادزهر»، «پرواز پنجم ژوئن»، «عروسی خوبان»، «صخره سبز»، «ردپایی بر شن»، «مکافات»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محسن زهتاب

«محسن زهتاب» در آثاری همچون «آمیتیس»، «الهه الهام»، «گنج خانه سفید»، «تب سرد»، «مریم مقدس»، «جان سخت»، «سرزمین خورشید»، «غزال»، «چشم شیطان»، «پادزهر»، «پرواز پنجم ژوئن»، «عروسی خوبان»، «صخره سبز»، «ردپایی بر شن»، «مکافات»، «دزدان معدن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محسن زهتاب