بیوگرافی کامل حسن عباسی

متن کامل بیوگرافی حسن عباسی

«حسن عباسی» در آثاری همچون «صدای منو می شنوید»، «قندون جهیزیه»، «آواز مردمان خوب»، «مزرعه پدری»، «قارچ سمی»، «یاس های وحشی»، «شمارش معکوس»، «آخرین مرحله»، «حمله به H-3»، «حماسه مجنون»، «بهترین بابای دنیا»، «وصل نیکان»، «غزل»، «مریم مقدس»، «طوفان»، «غزال»، «تعقیب»، «مروارید سیاه»، «روز دیدنی»، «بندر مه‌آلود»، «تبعیدی‌ها»، «ردپای گرگ»، «افسانه آه»، «حکم»، «ستارگان خاک»، «شقایق»، «یوسف پیامبر»، «اخراجی‌ها»، «فرشتگان قصاب»، «شکارچی شنبه»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار چهره‌پردازی»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن عباسی

«حسن عباسی» در آثاری همچون «صدای منو می شنوید»، «قندون جهیزیه»، «آواز مردمان خوب»، «مزرعه پدری»، «قارچ سمی»، «یاس های وحشی»، «شمارش معکوس»، «آخرین مرحله»، «حمله به H-3»، «حماسه مجنون»، «بهترین بابای دنیا»، «وصل نیکان»، «غزل»، «مریم مقدس»، «طوفان»، «غزال»، «تعقیب»، «مروارید سیاه»، «روز دیدنی»، «بندر مه‌آلود»، «تبعیدی‌ها»، «ردپای گرگ»، «افسانه آه»، «حکم»، «ستارگان خاک»، «شقایق»، «یوسف پیامبر»، «اخراجی‌ها»، «فرشتگان قصاب»، «شکارچی شنبه»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار چهره‌پردازی»، «دستیار دکور»، «حمل و نقل»، «مشاور فیلمنامه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.4
1379
0.0
1375
7.0
1374
0.0
1374
0.0
1373
7.0
1373
7.0
1371
7.0
1370
7.0
1370
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.6
1390
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن عباسی