بیوگرافی کامل حسن صفری

متن کامل بیوگرافی حسن صفری

«حسن صفری» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «سال دوم دانشکده من»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «جاده قدیم»، «هجوم»، «یک دزدی عاشقانه»، «خداحافظی طولانی»، «سه و نیم»، «نزدیک تر از آشنا»، «کودک و فرشته»، «پرسه در مه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن صفری

«حسن صفری» در آثاری همچون «پنجمین سوار سرنوشت»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «سال دوم دانشکده من»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «جاده قدیم»، «هجوم»، «یک دزدی عاشقانه»، «خداحافظی طولانی»، «سه و نیم»، «نزدیک تر از آشنا»، «کودک و فرشته»، «پرسه در مه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن صفری