بیوگرافی کامل رضا دلاوری

Reza Delavari

متن کامل بیوگرافی رضا دلاوری

«رضا دلاوری» در آثاری همچون «سنتوری»، «رئیس»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «چهار انگشتی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «هوش سیاه 2»، «کلاه پهلوی»، «نارنجی پوش»، «من مادر هستم»، «قصه پریا»، «سن‌پطرزبورگ»، «کتاب قانون»، «موش»، «پسر تهرونی»، «زن ها فرشته‌اند»، «آدمکش» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا دلاوری

«رضا دلاوری» در آثاری همچون «سنتوری»، «رئیس»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «چهار انگشتی»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «ستاره ها، جلد 2: ستاره است»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «هوش سیاه 2»، «کلاه پهلوی»، «نارنجی پوش»، «من مادر هستم»، «قصه پریا»، «سن‌پطرزبورگ»، «کتاب قانون»، «موش»، «پسر تهرونی»، «زن ها فرشته‌اند»، «آدمکش» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا دلاوری