بیوگرافی کامل زهرا حسینی

متن کامل بیوگرافی زهرا حسینی

«زهرا حسینی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «رفتن»، «خدا نزدیک است»، «چهارشنبه سوری»، «رومشکان»، «مرد کوچک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا حسینی

«زهرا حسینی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت»، «رفتن»، «خدا نزدیک است»، «چهارشنبه سوری»، «رومشکان»، «مرد کوچک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا حسینی