بیوگرافی کامل مهدی اسدی

متن کامل بیوگرافی مهدی اسدی

«مهدی اسدی» در آثاری همچون «پدر طالقانی»، «مستطیل قرمز»، «رسوایی»، «اخراجی‌ها»، «یک داستان واقعی»، «مرد ناتمام»، «شیرک»، «گال»، «بهار»، «جمعه قالی»، «سیراف»، «دان»، «حافظ»، «گل یا پوچ»، «پروانه‌ها بدرقه می‌کنند»، «دلبران»، «ابجد»، «زندگی بدون زندگی»، «رویای سینما»، «خوابم می‌آد»، «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مدیر تولید»، «صدابردار»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین»، «ساخت دکور»، «گروه دکور»، «امور مالی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی اسدی

«مهدی اسدی» در آثاری همچون «پدر طالقانی»، «مستطیل قرمز»، «رسوایی»، «اخراجی‌ها»، «یک داستان واقعی»، «مرد ناتمام»، «شیرک»، «گال»، «بهار»، «جمعه قالی»، «سیراف»، «دان»، «حافظ»، «گل یا پوچ»، «پروانه‌ها بدرقه می‌کنند»، «دلبران»، «ابجد»، «زندگی بدون زندگی»، «رویای سینما»، «خوابم می‌آد»، «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مدیر تولید»، «صدابردار»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدوین»، «ساخت دکور»، «گروه دکور»، «امور مالی» حضور داشته است.

جوایز مهدی اسدی
جوایز مهدی اسدی
جوایز مهدی اسدی
مهدی اسدی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1376
6.7
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.7
1384
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
اکران نشده
7.4
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی اسدی