بیوگرافی کامل نادر تکمیل‌همایون

متن کامل بیوگرافی نادر تکمیل‌همایون

«نادر تکمیل‌همایون» در آثاری همچون «پا در هوا»، «پریدن از ارتفاع کم» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادر تکمیل‌همایون

«نادر تکمیل‌همایون» در آثاری همچون «پا در هوا»، «پریدن از ارتفاع کم» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

فیلموگرافی نادر تکمیل‌همایون

(+ اضافه کردن اثر به سوابق نادر تکمیل‌همایون)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادر تکمیل‌همایون

آخرین مشارکت های کاربران