بیوگرافی کامل بهاره امیری

متن کامل بیوگرافی بهاره امیری

«بهاره امیری» در آثاری همچون «روییدن در باد»، «شیش و بش»، «ایستگاه بهشت»، «گرداب»، «پل سیزدهم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهاره امیری

«بهاره امیری» در آثاری همچون «روییدن در باد»، «شیش و بش»، «ایستگاه بهشت»، «گرداب»، «پل سیزدهم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
6.8
1389
7.0
1385
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهاره امیری

آخرین مشارکت های کاربران