بیوگرافی کامل فریبا جدی‌کار

متن کامل بیوگرافی فریبا جدی‌کار

«فریبا جدی‌کار» در آثاری همچون «هزارتو»، «جمشیدیه»، «آسمان هوای باران دارد»، «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار»، «روشویی»، «داره صبح میشه»، «شاهگوش»، «حیرانی»، «بیداری رویاها»، «به امید دیدار»، «دل شکسته»، «شبانه روز»، «کتاب قانون»، «صد سال به این سال‌ها»، «شیرین»، «زیر تیغ»، «گربه آوازخوان»، «شاخه‌های بید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا جدی‌کار

«فریبا جدی‌کار» در آثاری همچون «هزارتو»، «جمشیدیه»، «آسمان هوای باران دارد»، «یادداشت‌های یک زن خانه‌دار»، «روشویی»، «داره صبح میشه»، «شاهگوش»، «حیرانی»، «بیداری رویاها»، «به امید دیدار»، «دل شکسته»، «شبانه روز»، «کتاب قانون»، «صد سال به این سال‌ها»، «شیرین»، «زیر تیغ»، «گربه آوازخوان»، «شاخه‌های بید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا جدی‌کار

آخرین مشارکت های کاربران