بیوگرافی کامل معصومه مقیمی

متن کامل بیوگرافی معصومه مقیمی

«معصومه مقیمی» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه مقیمی

«معصومه مقیمی» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه مقیمی

آخرین مشارکت های کاربران