بیوگرافی کامل حسام بنی‌اقبال

Hesam Bani-Eghbal

متولد: 11 مهر 1356

متن کامل بیوگرافی حسام بنی‌اقبال

«حسام بنی‌اقبال» در آثاری همچون «تهران 1500»، «وفای انگاره» به عنوان «مشاورین رایانه»، «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسام بنی‌اقبال

«حسام بنی‌اقبال» در آثاری همچون «تهران 1500»، «وفای انگاره» به عنوان «مشاورین رایانه»، «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسام بنی‌اقبال