بیوگرافی کامل لیلی گلستان

متن کامل بیوگرافی لیلی گلستان

«لیلی گلستان» در آثاری همچون «همراه با باد»، «اژدها وارد می‌شود»، «سوت پایان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلی گلستان

«لیلی گلستان» در آثاری همچون «همراه با باد»، «اژدها وارد می‌شود»، «سوت پایان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «با تشکر از» حضور داشته است.

نقدهای لیلی گلستان

عنوان نقد فیلم امتیاز لیلی گلستان امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
7.1
7.0
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.1
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلی گلستان

نقدهای مرتبط لیلی گلستان

آخرین مشارکت های کاربران