بیوگرافی کامل زهرا طاهری‌منش

متن کامل بیوگرافی زهرا طاهری‌منش

«زهرا طاهری‌منش» در آثاری همچون «خیابان‌های آرام»، «دونده زمین»، «کنعان»، «دایره‌زنگی»، «بی‌پولی»، «چهارشنبه سوری»، «زیر درخت هلو»، «رقص در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا طاهری‌منش

«زهرا طاهری‌منش» در آثاری همچون «خیابان‌های آرام»، «دونده زمین»، «کنعان»، «دایره‌زنگی»، «بی‌پولی»، «چهارشنبه سوری»، «زیر درخت هلو»، «رقص در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا طاهری‌منش

آخرین مشارکت های کاربران