بیوگرافی کامل محمدرضا خسروی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا خسروی

«محمدرضا خسروی» در آثاری همچون «شکرآباد»، «طعم شیرین خیال»، «آتش سبز»، «رومشکان»، «سایه به سایه»، «نواب»، «بی خوابی»، «فراری»، «روز واقعه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا خسروی

«محمدرضا خسروی» در آثاری همچون «شکرآباد»، «طعم شیرین خیال»، «آتش سبز»، «رومشکان»، «سایه به سایه»، «نواب»، «بی خوابی»، «فراری»، «روز واقعه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
اکران نشده
6.9
1393
7.0
1386
7.1
1382
7.0
1374
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
6.9
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا خسروی

آخرین مشارکت های کاربران