بیوگرافی کامل یاسمن شیریان

متن کامل بیوگرافی یاسمن شیریان

«یاسمن شیریان» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یاسمن شیریان

«یاسمن شیریان» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یاسمن شیریان

آخرین مشارکت های کاربران