بیوگرافی کامل مریم یوسف

متن کامل بیوگرافی مریم یوسف

«مریم یوسف» در آثاری همچون «پرستاران»، «بچه‌های جسور»، «بازنشسته ها»، «مانا»، «موش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مریم یوسف

«مریم یوسف» در آثاری همچون «پرستاران»، «بچه‌های جسور»، «بازنشسته ها»، «مانا»، «موش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.0
1391
7.0
1391
7.0
1387
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مریم یوسف