بیوگرافی کامل امیر قاسم راضی

Amir Razi

متن کامل بیوگرافی امیر قاسم راضی

«امیر قاسم راضی» در آثاری همچون «خط پایان»، «گل سرخی از افریقا»، «هفت شب»، «خانه خوشبخت»، «نقطه صفر»، «کودک شاعر»، «ماهی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر قاسم راضی

«امیر قاسم راضی» در آثاری همچون «خط پایان»، «گل سرخی از افریقا»، «هفت شب»، «خانه خوشبخت»، «نقطه صفر»، «کودک شاعر»، «ماهی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
0.0
اکران نشده
6.9
1390
0.0
1390
0.0
1381
7.1
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر قاسم راضی