بیوگرافی کامل محمدمهدی حیدریان

متن کامل بیوگرافی محمدمهدی حیدریان

«محمدمهدی حیدریان» در آثاری همچون «محمد رسول الله(ص)»، «ممنوعه»، «ساخت ایران 2»، «لاتاری»، «طهران تهران»، «صندلی خالی» به عنوان «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدمهدی حیدریان

«محمدمهدی حیدریان» در آثاری همچون «محمد رسول الله(ص)»، «ممنوعه»، «ساخت ایران 2»، «لاتاری»، «طهران تهران»، «صندلی خالی» به عنوان «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1396
9.2
1396
8.4
1396
5.3
1388
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدمهدی حیدریان