بیوگرافی کامل جواد مزدآبادی

متن کامل بیوگرافی جواد مزدآبادی

«جواد مزدآبادی» در آثاری همچون «دربست تا لواسون»، «سرزمین بارانی»، «مثل شیشه»، «بیا می‌بخشیم»، «دنگ و فنگ روزگار»، «شهر هزار رنگ»، «ابابیل»، «آخرین شب سال»، «رینگ اسپرت»، «چهار چرخ»، «سکوت مطلق»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «آوای نقاره‌‌ها»، «چاه دیو»، «طاووس های بی پر»، «خون‌بها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جواد مزدآبادی

«جواد مزدآبادی» در آثاری همچون «دربست تا لواسون»، «سرزمین بارانی»، «مثل شیشه»، «بیا می‌بخشیم»، «دنگ و فنگ روزگار»، «شهر هزار رنگ»، «ابابیل»، «آخرین شب سال»، «رینگ اسپرت»، «چهار چرخ»، «سکوت مطلق»، «ورود زنده‌ها ممنوع»، «آوای نقاره‌‌ها»، «چاه دیو»، «طاووس های بی پر»، «خون‌بها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «مجری طرح» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جواد مزدآبادی

آخرین مشارکت های کاربران