بیوگرافی کامل افشین سلیمان‌پور

متن کامل بیوگرافی افشین سلیمان‌پور

«افشین سلیمان‌پور» در آثاری همچون «اسرافیل»، «چند متر مکعب عشق»، «گلچهره»، «اینجا کجاست»، «سینما سینماست»، «ماه و خورشید»، «گوشواره» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی افشین سلیمان‌پور

«افشین سلیمان‌پور» در آثاری همچون «اسرافیل»، «چند متر مکعب عشق»، «گلچهره»، «اینجا کجاست»، «سینما سینماست»، «ماه و خورشید»، «گوشواره» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

فیلموگرافی افشین سلیمان‌پور

(+ اضافه کردن اثر به سوابق افشین سلیمان‌پور)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
6.9
1392
7.0
1389
5.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های افشین سلیمان‌پور