بیوگرافی کامل مجید بابایی

متن کامل بیوگرافی مجید بابایی

«مجید بابایی» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «راه رفتن روی سیم»، «خاله سوسکه»، «یک وجب از آسمان»، «شور شیرین»، «به رنگ ارغوان»، «دوئل»، «سگ‌کشی»، «متولد ماه مهر»، «جان سخت»، «تولد یک پروانه»، «فصل پنجم»، «سرزمین خورشید»، «روز واقعه»، «افعی»، «آواز گنجشک‌ها»، «به نام پدر»، «مادر»، «عقل سرخ»، «دارا و ندار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید بابایی

«مجید بابایی» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «راه رفتن روی سیم»، «خاله سوسکه»، «یک وجب از آسمان»، «شور شیرین»، «به رنگ ارغوان»، «دوئل»، «سگ‌کشی»، «متولد ماه مهر»، «جان سخت»، «تولد یک پروانه»، «فصل پنجم»، «سرزمین خورشید»، «روز واقعه»، «افعی»، «آواز گنجشک‌ها»، «به نام پدر»، «مادر»، «عقل سرخ»، «دارا و ندار» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1395
7.0
1389
7.0
1386
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1383
7.2
1382
8.1
1379
7.0
1378
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1375
7.0
1375
6.9
1373
6.9
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
6.9
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
7.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید بابایی

آخرین مشارکت های کاربران