بیوگرافی کامل سعید نیک‌پور

Saeed Nikpour

در: ایران ، تهران ، ری

متن کامل بیوگرافی سعید نیک‌پور

«سعید نیک‌پور» در آثاری همچون «روزهای بیقراری ۲»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «پرسه در شهر لاجوردی»، «مثل یک پدر»، «معمای شاه»، «پرده‌نشین»، «نیلی تر از مهتاب»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «گنج روان»، «مرد نقره‌ای»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «قباله»، «عمارت فرنگی»، «آینه‌های نشکن»، «خدا نزدیک است»، «شهریار»، «شهرآشوب»، «در چشم باد»، «وعده دیدار»، «معصومیت از دست رفته»، «آبی مثل دریا»، «پلیس جوان»، «مسافر ری»، «کمین»، «آخرین مرحله»، «امام علی»، «امیرکبیر»، «خط قرمز»، «سایه‌های بلند باد»، «سوته‌دلان»، «سلطان صاحبقران» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید نیک‌پور

«سعید نیک‌پور» در آثاری همچون «روزهای بیقراری ۲»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «پرسه در شهر لاجوردی»، «مثل یک پدر»، «معمای شاه»، «پرده‌نشین»، «نیلی تر از مهتاب»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «گنج روان»، «مرد نقره‌ای»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «قباله»، «عمارت فرنگی»، «آینه‌های نشکن»، «خدا نزدیک است»، «شهریار»، «شهرآشوب»، «در چشم باد»، «وعده دیدار»، «معصومیت از دست رفته»، «آبی مثل دریا»، «پلیس جوان»، «مسافر ری»، «کمین»، «آخرین مرحله»، «امام علی»، «امیرکبیر»، «خط قرمز»، «سایه‌های بلند باد»، «سوته‌دلان»، «سلطان صاحبقران» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید نیک‌پور

آخرین مشارکت های کاربران