بیوگرافی کامل محمدهادی اعتمادی

متن کامل بیوگرافی محمدهادی اعتمادی

«محمدهادی اعتمادی» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدهادی اعتمادی

«محمدهادی اعتمادی» در آثاری همچون «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدهادی اعتمادی

آخرین مشارکت های کاربران