بیوگرافی کامل مجید فروغی

متن کامل بیوگرافی مجید فروغی

«مجید فروغی» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «مرد ناتمام»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید فروغی

«مجید فروغی» در آثاری همچون «لطفا مزاحم نشوید»، «مرد ناتمام»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
0.0
1371
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید فروغی