بیوگرافی کامل عباس نوذری

متن کامل بیوگرافی عباس نوذری

«عباس نوذری» در آثاری همچون «ستاره و الماس»، «افسون»، «ترن»، «شیر سنگی»، «اطاق یک»، «جاده‌های سرد»، «آن سوی مه»، «آتش در زمستان»، «پلاک»، «طائل»، «شب مکافات»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «توجیه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس نوذری

«عباس نوذری» در آثاری همچون «ستاره و الماس»، «افسون»، «ترن»، «شیر سنگی»، «اطاق یک»، «جاده‌های سرد»، «آن سوی مه»، «آتش در زمستان»، «پلاک»، «طائل»، «شب مکافات»، «میرزا کوچک‌خان»، «سردار جنگل»، «توجیه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس نوذری