بیوگرافی کامل پرویز بزرگی

متن کامل بیوگرافی پرویز بزرگی

«پرویز بزرگی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «عینک»، «اعتراف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد»، «عکاسخانه»، «تنبل قهرمان»، «دعوت به شام»، «یورش»، «اعاده امنیت»، «طالع سعد»، «سؤظن»، «دادستان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرویز بزرگی

«پرویز بزرگی» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «عینک»، «اعتراف»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد»، «عکاسخانه»، «تنبل قهرمان»، «دعوت به شام»، «یورش»، «اعاده امنیت»، «طالع سعد»، «سؤظن»، «دادستان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرویز بزرگی

آخرین مشارکت های کاربران