بیوگرافی کامل نازنین میلانی

متن کامل بیوگرافی نازنین میلانی

«نازنین میلانی» در آثاری همچون «به آهستگی»، «سالاد فصل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نازنین میلانی

«نازنین میلانی» در آثاری همچون «به آهستگی»، «سالاد فصل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نازنین میلانی

آخرین مشارکت های کاربران