بیوگرافی کامل ملیکا عبدالهی

متن کامل بیوگرافی ملیکا عبدالهی

«ملیکا عبدالهی» در آثاری همچون «مسافرخانه بشارت»، «زبان مادری»، «آوازهای سرزمین من»، «درس آخر»، «باب‌المراد»، «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیکا عبدالهی

«ملیکا عبدالهی» در آثاری همچون «مسافرخانه بشارت»، «زبان مادری»، «آوازهای سرزمین من»، «درس آخر»، «باب‌المراد»، «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیکا عبدالهی

آخرین مشارکت های کاربران