بیوگرافی کامل اسماعیل حیدری

متن کامل بیوگرافی اسماعیل حیدری

«اسماعیل حیدری» در آثاری همچون «تقاطع»، «گل یخ»، «گینس»، «بوف کور»، «پاپیتال» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «گروه صدا»، «مشاور انتظامی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل حیدری

«اسماعیل حیدری» در آثاری همچون «تقاطع»، «گل یخ»، «گینس»، «بوف کور»، «پاپیتال» به عنوان «بازیگر»، «حمل و نقل»، «گروه صدا»، «مشاور انتظامی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1384
6.8
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل حیدری

آخرین مشارکت های کاربران