بیوگرافی کامل برزو تقی‌نژاد

متن کامل بیوگرافی برزو تقی‌نژاد

«برزو تقی‌نژاد» در آثاری همچون «قرارگاه مسکونی»، «معمای شاه»، «چهارشنبه خون به پا می‌شود»، «باغ قرمز»، «نظام از راست»، «پسر آدم دختر حوا»، «انعکاس»، «گوشواره»، «حکم»، «به وقت شام»، «آدمکش» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی برزو تقی‌نژاد

«برزو تقی‌نژاد» در آثاری همچون «قرارگاه مسکونی»، «معمای شاه»، «چهارشنبه خون به پا می‌شود»، «باغ قرمز»، «نظام از راست»، «پسر آدم دختر حوا»، «انعکاس»، «گوشواره»، «حکم»، «به وقت شام»، «آدمکش» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1387
7.0
1387
7.0
1385
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
5.5
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های برزو تقی‌نژاد

آخرین مشارکت های کاربران