بیوگرافی کامل ترانه طباطبایی

متن کامل بیوگرافی ترانه طباطبایی

«ترانه طباطبایی» در آثاری همچون «تو و من»، «پرستو های عاشق»، «شیادان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ترانه طباطبایی

«ترانه طباطبایی» در آثاری همچون «تو و من»، «پرستو های عاشق»، «شیادان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
7.0
1389
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ترانه طباطبایی

آخرین مشارکت های کاربران