بیوگرافی کامل مجید قاسمی

متن کامل بیوگرافی مجید قاسمی

«مجید قاسمی» در آثاری همچون «این سیب هم برای تو»، «میگرن»، «پرگار»، «به وقت شام»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «تدوین‌گر»، «دستیار دکور»، «گروه لباس(با تشکر)» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید قاسمی

«مجید قاسمی» در آثاری همچون «این سیب هم برای تو»، «میگرن»، «پرگار»، «به وقت شام»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر»، «تدوین‌گر»، «دستیار دکور»، «گروه لباس(با تشکر)» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1393
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.8
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید قاسمی