بیوگرافی کامل نادر محمدی

Nader Mohammadi

متن کامل بیوگرافی نادر محمدی

«نادر محمدی» در آثاری همچون «تردست»، «رقص پرواز»، «آب و آتش»، «بازی»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «ایتالیا ایتالیا»، «افسونگر»، «رخنه»، «کلاه پهلوی»، «ما همه خوبیم»، «کافه ترانزیت»، «وقت چیدن گردوها»، «آبادان»، «اینجا خانه من است»، «کیفر»، «مزاحم»، «اثیری»، «زمانه»، «موج مرده»، «قطعه ناتمام»، «شیدا»، «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادر محمدی

«نادر محمدی» در آثاری همچون «تردست»، «رقص پرواز»، «آب و آتش»، «بازی»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «ایتالیا ایتالیا»، «افسونگر»، «رخنه»، «کلاه پهلوی»، «ما همه خوبیم»، «کافه ترانزیت»، «وقت چیدن گردوها»، «آبادان»، «اینجا خانه من است»، «کیفر»، «مزاحم»، «اثیری»، «زمانه»، «موج مرده»، «قطعه ناتمام»، «شیدا»، «خوابم می‌آد» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.8
1397
6.9
1395
7.0
1392
0.0
1392
6.7
1391
7.0
1383
6.9
1383
7.0
1383
7.1
1382
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
7.1
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
7.0
1380
6.8
1380
7.1
1379
7.0
1379
7.1
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادر محمدی