بیوگرافی کامل حسین خورشیدی

متن کامل بیوگرافی حسین خورشیدی

«حسین خورشیدی» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «حریف دل»، «مهاجر»، «نوروز»، «سلام بر فرشتگان»، «نزدیک تر از آشنا»، «ستایش» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «روابط عمومی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین خورشیدی

«حسین خورشیدی» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «حریف دل»، «مهاجر»، «نوروز»، «سلام بر فرشتگان»، «نزدیک تر از آشنا»، «ستایش» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «روابط عمومی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1393
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
0.0
1388
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین خورشیدی

آخرین مشارکت های کاربران