بیوگرافی کامل علی کوهستانی

متن کامل بیوگرافی علی کوهستانی

«علی کوهستانی» در آثاری همچون «سگ‌کشی»، «خاک و آتش»، «پشت در خبری نیست»، «مختارنامه» به عنوان «گروه کارگردانی»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی کوهستانی

«علی کوهستانی» در آثاری همچون «سگ‌کشی»، «خاک و آتش»، «پشت در خبری نیست»، «مختارنامه» به عنوان «گروه کارگردانی»، «بدل‌کار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1388
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی کوهستانی

آخرین مشارکت های کاربران