بیوگرافی کامل رامتین کوچکی

متن کامل بیوگرافی رامتین کوچکی

«رامتین کوچکی» در آثاری همچون «رفقای خوب / امپراتور»، «تپلی» به عنوان «دستیار صداگذار»، «میکس»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامتین کوچکی

«رامتین کوچکی» در آثاری همچون «رفقای خوب / امپراتور»، «تپلی» به عنوان «دستیار صداگذار»، «میکس»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامتین کوچکی