بیوگرافی کامل اردوان شبستری

متن کامل بیوگرافی اردوان شبستری

«اردوان شبستری» در آثاری همچون «برف روی کاج‌ها»، «دختر شاه پریون»، «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اردوان شبستری

«اردوان شبستری» در آثاری همچون «برف روی کاج‌ها»، «دختر شاه پریون»، «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
6.7
1389
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اردوان شبستری

آخرین مشارکت های کاربران