بیوگرافی کامل امیراحمد انصاری

متن کامل بیوگرافی امیراحمد انصاری

«امیراحمد انصاری» در آثاری همچون «هاری»، «فقط چشم‌هایت را ببند» به عنوان «کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیراحمد انصاری

«امیراحمد انصاری» در آثاری همچون «هاری»، «فقط چشم‌هایت را ببند» به عنوان «کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیراحمد انصاری

آخرین مشارکت های کاربران