بیوگرافی کامل علی تاجیک

متن کامل بیوگرافی علی تاجیک

«علی تاجیک» در آثاری همچون «وارونگی»، «نیمه شب اتفاق افتاد»، «جرم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی تاجیک

«علی تاجیک» در آثاری همچون «وارونگی»، «نیمه شب اتفاق افتاد»، «جرم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.5
1394
7.0
1394
7.2
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی تاجیک

آخرین مشارکت های کاربران